Adriaansens Advies
Bedrijf

 

Adriaansens Advies is een onafhankelijk adviesbureau met een ruime ervaring in het begeleiden van bedrijven, bij het zaken doen met overheden. Door het jarenlang begeleiden van gemeenten, bij het opstellen van aanbestedingsdocumenten, inventarisaties en haalbaarheidsstudies, kent Adriaansens Advies de manier van denken, werken en handelen van aanbestedende diensten.

 

Vaak hebben kleine en middelgrote bedrijven, binnen uiteenlopende branches, niet de beschikking over specialistische kennis op het gebied van aanbestedingen of kunnen zij de vaak ondoorzichtige en omslachtige inschrijvings- of offertetrajecten c.q. aanbesteding- procedures niet volledig overzien. Uitstekend gekwalificeerde lokale bedrijven profiteren daardoor dan ook niet optimaal van opdrachten die verstrekt worden door (semi) overheidsinstellingen.

 

Adriaansens Advies begeleidt deze bedrijven dan ook bij het inschrijven op Nationale of Europese aanbestedingen en is gesprekspartner bij uitstek, als het gaat om strategisch of operationeel advies. Adriaansens Advies stelt zich ten doel, om met name lokale bedrijven zich commercieel te laten onderscheiden, ten opzichte van andere inschrijvers en daarmee succesvol te laten meedingen naar (semi) overheidsopdrachten.

 

Adriaansens Advies draagt bij aan het realiseren van omzet- en/of groeidoelstellingen van bedrijven en zorgt er tevens voor dat de lokale economie optimaal profiteert van de samenwerking tussen de overheidsinstantie en het lokaal gevestigde bedrijf.


Adriaansens Advies staat voor flexibiliteit, kwaliteit, persoonlijke betrokkenheid, het hebben van een ruim netwerk bij vooraanstaande organisaties en het nakomen van individueel gemaakte afspraken.

 

Wij stimuleren medewerkers binnen organisaties om, door middel van een gerichte aanpak, meer omzet te realiseren en tevens de kwaliteit en efficiency te verhogen.

 
 
     

© Copyright Information All Rights Reserved.